X

⚠️ Wegens een technisch probleem buiten onze controle met betrekking tot onze online ticketing, kunnen Familietickets uitsluitend ter plaatse aan de receptie van La Coupole worden gekocht. Bedankt voor uw begrip.

JURIDISCH ADVIES

Door de pagina’s van deze site te bekijken, erkent de internetgebruiker de aansprakelijkheidsbeperkingen en de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Het EPCC La Coupole, Geschiedeniscentrum en 3D-Planetarium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele moeilijkheden bij de verbinding met het internetnetwerk of bij het bekijken van de pagina’s van de site. De internetgebruiker erkent met name op de hoogte te zijn van de verschillen in interpretatie van internetpagina’s door de verschillende browsers die op de markt beschikbaar zijn.

Uitgever

EPCC de La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D

Vestigingsnr.: 200 002 137 00012

APE-code: 8412Z

Intracommunautair BTW-nummer: FR22200002137

Geografisch adres: rue André Clabaux (D 210) – 62570 Wizernes

Postadres: CS 40284 – 62504 Saint-Omer cedex

Telefoon: +33 (0)3 21 12 27 27

Fax: +33 (0)3 21 39 21 45

Directie en beheer van de publicatie

Directeur van de publicatie: Philippe Queste, directeur van het EPCC La Coupole

Redactie en animatie van de website: Communicatieafdeling van de EPCC La Coupole

Concept, ontwerp en technische ontwikkelingen

14u28

Hoofdkantoor: 202, rue Jean Jaurès 59491 Villeneuve d’Ascq

Vestigingsnr.: 438 157 679 00053

APE-code: 7311Z

Intracommunautair BTW-nummer: FR53438157679

Telefoon: +33 (0)3 20 30 01 00

Website: www.14h28.com

Host

SAS Nexylan

Hoofdkantoor: 274 ter, avenue de la Marne 59700 Marcq-en-Barœul

Vestigingsnr.: 517 884 722 00037

APE-code: 6311Z

Intracommunautair BTW-nummer: FR37517884722

Telefoon: +33 (0)3 66 72 15 72

Website: www.nexylan.com

Intellectuele eigendom en fotocredits

Alle op deze site gepresenteerde elementen zoals teksten, grafieken, foto’s, illustraties, geluiden en video’s zijn beschermd door de wet op de intellectuele eigendom. Hun reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het EPCC La Coupole.

De gedeeltelijke of volledige exploitatie van de site of van één van zijn elementen zal dus worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

Fotografische kredieten: 

Hyperlinks

De EPCC La Coupole geeft toestemming aan elke website om een hyperlink te maken naar het adres www.lacoupole-france.com. Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, polemische, pornografische, xenofobe, racistische of antisemitische aard of die in hogere mate de gevoeligheid van het grote publiek kunnen aantasten. In het kader van deze machtiging behouden wij ons het recht voor bezwaar te maken.

Verantwoordelijkheid

De EPCC La Coupole stelt alles in het werk om naar best vermogen de juistheid en de actualiteit van de op deze site gepubliceerde informatie te verzekeren, waarvan zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Het EPCC La Coupole kan echter de juistheid, precisie en volledigheid van de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet garanderen.

Bijgevolg wijst EPCC La Coupole alle verantwoordelijkheid af:

– Voor elke onderbreking van de site

– Voor het optreden van bugs

– Voor elke onnauwkeurigheid of weglating van de op de site beschikbare informatie

– Voor schade als gevolg van frauduleuze indringing door een derde die leidt tot een wijziging van de op deze site beschikbare informatie.

Persoonlijke gegevens

Tijdens uw bezoek aan deze site kan u gevraagd worden persoonlijke informatie over uzelf in te voeren (naam, voornaam, e-mailadres, enz.). Wij informeren u dat deze via een formulier of anderszins verzamelde gegevens in geen geval, gratis of tegen betaling, worden doorgegeven aan derden, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen. Dankzij deze informatie kunnen wij u beter leren kennen, aan uw behoeften voldoen en u een kwaliteitsservice bieden.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 6 januari 1978 bekend als “Informatique et Libertés” en de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 bekend als de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG), heeft u het recht van toegang, ondervraging, verzet, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die u betreffen. U kunt dus eisen dat uw gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een verzoek per e-mail naar de functionaris voor gegevensbescherming op [email protected] of per post naar Monsieur le Délégué à la Protection des Données – La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D – CS 40284 – 62504 Saint-Omer cedex.

U kunt ook een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) als u vindt dat u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming niet hebt kunnen doen gelden of als u een inbreuk op de regels inzake gegevensbescherming wilt melden.

Deze klacht kan worden ingediend op de website van de CNIL:

– In bepaalde specifieke gevallen, via de online klachtendienst; In “andere gevallen” die niet onder de teledienst vallen, via de dienst “Hulp nodig” waarmee u toegang krijgt tot het klachtenformulier onderaan een antwoord op een vraag.

– Per post door te schrijven naar: CNIL – Service des Plaintes – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07.

Cookies

Bij het surfen op deze site kunnen “cookies” op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een “cookie” is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om het aantal bezoekers van de site te meten.

U kunt de “cookies” te allen tijde geheel of gedeeltelijk deactiveren. Uw browser kan ook worden geconfigureerd om u te informeren over de in uw terminal geplaatste “cookies” en u te vragen deze al dan niet te aanvaarden (per geval of in hun geheel). Wij herinneren u er echter aan dat het deactiveren van alle cookies het gebruik van de site onder normale omstandigheden onmogelijk maakt, met uitzondering van de basisfuncties. Om te weten hoe u dit kunt doen, kunt u de onderstaande sites raadplegen, afhankelijk van uw browsertype (niet-limitatieve lijst): Firefox, Chrome, Explorer, Edge, Safari.

Voor meer informatie over “cookies” kunt u de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) raadplegen op dit adres: www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze site is onderworpen aan het Franse recht. De rechtbank die bevoegd is om een geschil te beslechten is de rechtbank die bevoegd is verklaard om geschillen met betrekking tot openbare instellingen voor culturele samenwerking te beslechten.

Ga naar de inhoud